Yerel mahkemenin Akbelen kararı istinafa taşındı: İzin iptal edilsin

Muğla Milas ilçesi İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda Yeniköy-Kemerköy Enerji şirketi için verilen maden işletme ruhsatı ve işletme izninin yürütmesinin durdurulması talebiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yapıldı. Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK) ve 34 kişi adına avukat Arif Ali Cangı tarafından yapılan başvuruda, aynı talebi 12 Kasım’da reddeden Muğla 1. İdare Mahkemesi’nin kararına itiraz edildi.

KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ TALEP EDİLDİ

MA’nın haberine göre, Akbelen Ormanı için 2017 yılından itibaren verilen hukuki ve fiili mücadelenin aktarıldığı istinaf dilekçesinde, bilirkişi keşfi ile ilgili taleplerin yok sayıldığına değinildi.

Yine ilk derece mahkemesinin davacı tarafı görmezden geldiği belirtilen dilekçede, “Davamızda keşif deliline dayanmış olmamıza ve defalarca talepte bulunmamıza rağmen, keşif yapılmadan davanın sonuçlandırılması, en son yürütmeyi durdurma talebi konusunda hiçbir karar verilmeden davanın reddedilmesi, hukuki dinlenilme hakkını yok sayılması anlamına gelmektedir. Yerel Mahkeme kararı öncelikle bu nedenle hukuka aykırıdır. Taleplerimiz doğrultusunda mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını talep ediyoruz” denildi.

‘ZEYTİNLİK VE TARIM ALANLARIYLA KAPLI’

Maden ruhsatı verilen alanın tamamen orman ve tarım alanlarıyla kaplı olduğu belirtilen dilekçede, bunun bile tek başına iptal gerekçesi olduğu aktarıldı. Alanda bulunan zeytincilik faaliyetlerine ve Zeytin Kanunu’na dikkat çekilen dilekçede, bu tarz alanlar hakkında Danıştay’ın daha önce verdiği emsal kararlara da yer verildi. Alanda 10 bin dekarlık bir tarım alanı bulunduğu kaydedilen dilekçede, “Bölgeye ait tarımsal varlıklar ile bu varlıkların mevcut yaşam düzenindeki vazgeçilemez öncelliği, dava konusu işlemle ruhsatlandırılan açık ocak kömür işletmeciliğinin tehdidi altındadır. Bu tehlikeli gidişin önüne geçilebilmesi için açılan eldeki davada mahallinde bilirkişi incelemesi ve keşif yapılarak dava konusu işlemin zeytinlikler ve tarım alanları bakımından hukuka uygun olup olmadığı denetlenmesi gerekirken, bu konuda hiç bir araştırma yapılmamıştır” ifadeleri yer aldı.

ÇED SÜRECİ İŞLETİLMEDİ

Madencilik faaliyetinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin işletilmeden yapıldığı vurgulanan dilekçede, “Oysa hiçbir faaliyet çevresel etki değerlendirmesinden muaf tutulamaz. Dava konusu ruhsatla işletilecek madenle çalışan Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri ile komşu olan Yatağan Termik Santrali’nin hukuksal denetimi daha önce yapılmıştır. Mahkemelerce kapatılmasını gerektiren kararlar verilmiş ancak kararlar uygulanmamış ve en sonunda AİHM tarafından ihlal kararı verilmiştir. Sözü edilen AİHM kararına göre; dava konusu ruhsat alanı içerisinde yapılacak olan madencilik faaliyeti sonucunda yakıt sağlanan termik santrallerin çalışmaya devam etmesi, insan haklarının ihlali sonucunu doğuracağından dava konusu işlem açıkça hukuka aykırılık taşımaktadır” diye belirtildi.

‘GECİKEN HER GÜN EKOLOJİK YIKIMA YOL AÇIYOR’

Tüm bunların dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporlarında da ortaya koyulduğuna değinilen dilekçede, “Dava konusu işleme dayanılarak verilen orman tahsis izni sonucunda, Akbelen Ormanının ağaçlarının kesilmiş olması, maden ocağı açılması hazırlıklarının denetimsiz şekilde hızla yürütülmesi karşısında, geciken her gün giderimi olanaksız ekolojik yıkıma yol açacağından, açıkça hukuka aykırı işlemin, savunma alınmadan, derhal yürütmesinin durdurulmasına, davanın reddine dair Muğla 1. İdare Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasına, Duruşmalı yapılacak yargılamada, eksik tahkikatın sayın Daireniz tarafından tamamlanarak dava konusu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’ne lehine düzenlenen Muğla ili Milas İlçesi sınırları içinde 10/03/2021 başlangıç tarihli IV. grup maden işletme ruhsatı ve işletme izninin iptaline karar verilmesini talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı. (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir